Portfolio


OVer


Hakfoort Bouw & Advies is met name actief in de utiliteitsbouw en retailsector. Daarnaast worden onderhoudswerkzaamheden voor vastgoedeigenaren verricht. Middels korte lijnen wordt snel en adequaat ingespeeld op de wensen van de klant.

In nauwe samenwerking met opdrachtgevers en overige bouwpartners worden projecten van uiteenlopende aard gerealiseerd. Tevens is Hakfoort Bouw & Advies het adres voor advisering bij verbouw of nieuwbouw, vervaardigen van calculaties, offerte beoordelingen en bouwbegeleiding.

Contact